Välkommen in!

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag arbetar den fjärde generationens familjemedlemmar inom företaget. I familjen ingår också alla våra 1000 medarbetare som arbetar över hela Sverige, från Malmö till Luleå.

Med öl i blodet

Branschen samarbetar för sunda attityder

Spendrups samarbetar med Drinkwise, som är alkoholbranschens initiativ för sunda attityder kring alkohol och konsumtion. Initiativet är en gemensam europeisk satsning där näringslivet tar ansvar för konsumentinformation.

Läs mer