Spendrups styrelse

Spendrups-styrelse-januari-2022-1500px.jpg

Från vänster till höger: 1. Fredrik Klasen, arbetstagarrepresentant; 2. Cecilia Marlow, styrelseledamot; 3. Cecilia Jansson, arbetstagarrepresentant; 4. Kristian Sildeby, styrelseledamot; 5. Hedda Spendrup, styrelseledamot; 6. Fredrik Spendrup, styrelseledamot; 7. Anna Spendrup, styrelseledamot; 8. Otto Drakenberg, ordförande; 9. Sara Spendrup, styrelseledamot; 10. Per Sjödell, styrelseledamot