Sponsring

Familjen Spendrup har varit passionerade bryggare i över 100 år. Vi ser sponsring som en möjlighet att skapa engagemang, kunskap och positiva möten med våra produkter och på det viset även bidra till en positiv samhällsutveckling.

Bidra till samhällsutvecklingen

Spendrups verksamhet skapar arbetstillfällen och positiva ekonomiska effekter i samhället. Utöver detta kan vi samverka med andra aktörer i syfte att främja en positiv samhällsutveckling i en vidare bemärkelse.

I vår bedömning av din/er sponsringsförfrågan utgår vi från följande riktlinjer:

  • Sponsring kan avse olika typer av affärsöverenskommelser genom vilka Spendrups, till ömsesidig nytta för företaget och den sponsrade parten, bidrar med stöd.
  • Vi deltar endast i stöd- och sponsringssamarbeten som vi bedömer ligger i linje med företagets varumärke och profil.
  • Vi sponsrar inte privatpersoner.
  • Enligt alkohollagstiftningen får vi inte sponsra med alkoholhaltiga drycker.
  • När vi ger stöd till välgörande verksamhet sker det utan krav på särskild kompensation eller motprestation från mottaganden.

Prioriterade områden

Vi prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrig gynnsam utveckling på de orter där Spendrups bedriver betydande verksamhet. Vi gör målmedvetna satsningar på aktiviteter som främjar ungdomars positiva utvecklingsmöjligheter eller entreprenörskap.

Årets Kock

Spendrups är huvudsponsor till Årets Kock, det officiella svenska mästerskapet i professionell matlagning. Familjen Spendrup har ett gediget intresse för äkta råvaror, matlagning och sund dryckeskultur. Dryck är en självklar del av matupplevelsen. Vi hoppas att samarbetet skall inspirera och ge möjligheter till utbyte av kunskap och utveckling av våra produkter.

Läs mer om vårt samarbete med Årets Kock här.

Ung Företagsamhet

Entreprenörskap är något Spendrups brinner för. Därför känns det extra kul att sponsra UF - Ung Företagsamhet - med ett stipendium på 50 000 kr varje år för bästa affärsplan. Spendrups sponsrar även världens största UF-mässa "Våga vara egen" med dryck till de cirka 700 företag som ställer ut där.

Fryshuset

Spendrups bidrar sedan flera år med ekonomiskt stöd till Fryshuset, Fryshuset driver alkohol- och drogfria aktiviteter bl a inom idrott, kultur och antivåldsfrågor. Vårt bidrag till Fryshuset kommer att användas till att stödja Riksnätverket för Nattvandrare i Sverige, och framför allt på de orter där vi är verksamma.

Maskrosbarn

Spendrups stödjer Maskrosbarn som är Sveriges största anhörigorganisation för unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.