Ledning

Spendrups koncernledningsgrupp leds av Fredrik Spendrup.

lg-jan-2023.jpg

Från vänster till höger: Kristina Askstedt, CDO (digitaliseringsdirektör); Mattias Lindgren, strategidirektör; Mårten Lyth, kommunikationsdirektör; Henrik Åström, kommersiell direktör, vice vd; Fredrik Spendrup, verkställande direktör; Elena Perrone, stabsdirektör; Leif Börjesson, samordningsansvarig dotterbolag; Anna Rasmuson, varuförsörjningsdirektör