Ledning

Spendrups koncernledningsgrupp leds av Fredrik Spendrup.

Verkställande direktör
Fredrik Spendrup

Samordningsansvarig dotterbolag
Leif Börjesson

Strategidirektör
Mattias Lindgren

Kommunikationsdirektör
Mårten Lyth

Stabsdirektör
Elena Perrone

Varuförsörjningsdirektör
Anna Rasmuson

Kommersiell direktör
Henrik Åström

Ekonomidirektör
Martin Önneflod