Ledning

Spendrups koncernledningsgrupp leds av Fredrik Spendrup.

Spendrups-ledningsgrupp-januari-2022 kopiera.jpg

Från vänster till höger: 1. Kristina Askstedt, CDO (digitaliseringsdirektör); 2. Mattias Lindgren, strategidirektör; 3. Mårten Lyth, kommunikationsdirektör; 4. Henrik Åström, kommersiell direktör, vice vd; 5. Fredrik Spendrup, verkställande direktör; 6. Håkan Ingwersen, ekonomidirektör; 7. Elena Perrone, stabsdirektör; 8. Leif Börjesson, samordningsansvarig dotterbolag; 9. Anna Rasmuson, varuförsörjningsdirektör