Drinkwise

Spendrups samarbetar med Drinkwise, som är alkoholbranschens initiativ för sunda attityder kring alkohol och konsumtion. Initiativet är en gemensam europeisk satsning där näringslivet tar ansvar för konsumentinformation.

drinkwise.se kan konsumenten hitta information som kan öppna upp för reflektion och resonemang kring frågor som hur mycket som är okej, vad vi dricker och när vi kan konsumera alkohol.

Alkoholdrycker är en del av vår svenska måltidskultur och för många en del av en komplett måltidsupplevelse. Det är viktigt att värna om. Samtidigt är alkoholkonsumtion förknippat med risker som vi har ett ansvar att informera om.

Vår branschförening Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), har tagit initiativ till en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt.