Sommarens många möjligheter till en annorlunda semester 

2020-07-23

Det blir en annorlunda sommar, på många sätt. Men att allt inte är ”som vanligt” behöver inte bara vara negativt. Det visade sig när vi frågade 1000 svenskar om hur deras sommarplaner ser ut.

Genom begränsningar och mer tid för reflektion ser man värdet i att vara på hemmaplan och tar tillvara mer på de små stunderna varje dag – och här spelar god mat och dryck spelar en avgörande roll.

Det är några insikter som sticker ut i undersökningen som vi genomförde tillsammans med United Minds under första veckan i juni. Torsdag 2 juli bjöd vi in till webinar för att presentera och diskutera resultatet.

Nu kan du ta del av hela samtalet mellan vår marknadsdirektör Henrik Åström och Erik Modig, en av Sveriges främsta forskare och experter på kommunikation och marknadsföring, om hur företag kan agera för att behålla och förstärka sin relevans i kris- och orostider.