Spendrups samarbetar med hållbarhetsutbildning

2018-02-15

Företagande med hållbarhetsfokus är verkligen ett framtidskoncept. Nu kommer även ett masterprogram på Örebro universitet där hållbarhet står i centrum. Och Spendrups är ett av företagen som varit med och format upplägget.

Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet riktar sig till de som i framtiden vill jobba med hållbarhetsfrågor och kommer bestå av ett gäng nya kurser som är framtagna i samarbete med flera företag – däribland Spendrups.

- Näringslivets medverkan är viktig för en utbildning på masternivå, som ska vara mer tillämpad och förbereda studenterna för verkligheten. Det är särskilt viktigt inom hållbarhet där utvecklingen i näringslivet går snabbt, säger Tommy Borglund, lektor i företagsekonomi vid Örebro Universitet med inriktning mot hållbarhet och en av initiativtagarna till utbildningen.

Bland annat får studenterna lära sig om företagsetik, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbar "supply chain management". 20 studieplatser finns att söka till hösten, men kurserna kommer också att kunna läsas av andra studenter som tagit kandidatexamen i företagsekonomi.

Spendrups har varit en del av referensgruppen bakom satsningen.

 - Syftet med referensgruppen är att ge input kring utbildningens upplägg så att den blir relevant för näringslivet, och sedan kommer vi som företag att delta på olika sätt när utbildningen väl är igång, säger Spendrups hållbarhetschef Anna Lidström.

 Spendrups kan också bistå med till exempel en praktikplats, eller vägledning för uppsatsskrivande. Och en inblick i företagets praktiska hållbarhetsarbete ska definitivt ingå, fortsätter Anna:

 - Vi kommer under hösten att arrangera ett studiebesök i Grängesberg där studenterna får möjlighet att se hur vi faktiskt arbetar med miljöfrågorna. Vi tycker att det är roligt att kunna bidra med vår syn på hållbart företagande.