Spendrups antar klimatmål enligt Science Based Targets

2023-01-27

Spendrups anslöt sig till Science Based Targets initiative (SBTi) i november 2021 och under hösten har organisationen SBTi validerat och godkänt Spendrups klimatmål. För Spendrups innebär detta att arbetet med att minska utsläppen, som har pågått i mer än 10 år och innefattat många insatser, får en tydlig riktning framåt. Det främsta fokuset har legat på den egna verksamheten men nu ska Spendrups också öka omställningstakten i sin värdekedja.

blobid0.jpgKlimatmålet är att minska växthusgasutsläppen med 90 procent i absoluta tal i scope 1 och 2* och med 30 procent per liter i scope 3** till 2030, jämfört med 2019. Spendrups klassas därmed som ett företag i linje med 1,5-gradersmålet i scope 1 och 2. Målet för scope 3 har också godkänts under valideringsprocessen.  

Vi har de senaste åren haft stort fokus på att reducera vår klimatpåverkan, i våra bryggerier och i våra transporter där vi har ställt om till förnybar energi och bränslen. Men en stor del av utsläppen ligger i vår leverantörskedja, och inom ramen för klimatmålet enligt Science Based Targets initiative kommer vi framåt att sätta särskilt fokus på att minska påverkan i hela värdekedjan, säger Fredrik Spendrup, vd för Spendrups Bryggeri. 

Spendrups har sedan länge arbetat aktivt med att minska sin klimatpåverkan. Redan 2010 gick företaget över till grön el och därefter har en rad åtgärder gjorts för att ställa om. 

– Vi är glada över att nu ha ett klimatmål enligt Science Based Targets, och vara en del av den rörelse som pågår i näringslivet med höga ambitioner för att minska utsläppen och bromsa uppvärmningen. För oss som familjeföretag är det här en viktig kompass i vårt hållbarhetsarbete framåt, där vi vill ställa om med ett långsiktigt perspektiv, säger Fredrik Spendrup.  

I leverantörskedjan har redan flera betydande åtgärder gjorts för att minska klimatpåverkan. 2015 gick Spendrups över till 50 procent återvunnen plast i PET-flaskorna för läsk och vatten, vilket sparar cirka 5 000 ton CO2e per år. Under 2022 startade ett nytt samarbete med Lantmännen där 3 000 ton maltkorn med lägre klimatpåverkan har odlats enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur. På transportsidan är Spendrups anslutna till DLF Transportinitiativ och har som mål att alla inrikes transporter ska vara fossilfria till 2025.  

– Nu fortsätter vårt arbete med att minska klimatpåverkan, i vår egen verksamhet och i vår leverantörskedja. Vi har satt ambitiösa mål för 2030 som vi tror vi kan nå, men det kommer kräva omfattande åtgärder. För oss är det viktigt att ha mål som är utmanande men som går att uppfylla på riktigt. När vi under resans gång ser att vi kan höja ambitionen ytterligare, kommer vi att göra det. För oss är det viktigt att ligga i framkant med hållbarhetsarbetet, för nuvarande och kommande generationer, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.  

Läs mer om Science Based Targets initiative här: www.sciencebasedtargets.org

*Scope 1 och 2 är direkta utsläpp från den egna verksamheten, till exempel egna lastbilar och fastigheter samt indirekta utsläpp från inköpt energi. 

**Scope 3 är alla indirekta utsläpp från värdekedjan uppströms och nedströms och inkluderar bland annat råvaror, transporter och distribution, maskinpark, avfall, tjänsteresor med mera.