Här växer det öl på skånska åkrar

2024-06-17

Lantmännen och Spendrups i ny kampanj

I sommar kommer södra Sverige att se lite extra tjusigt ut. Sedan tre år tillbaka samarbetar Spendrups med Lantmännen inom odlingsprogrammet Klimat & Natur, ett koncept som främjar ett hållbart jordbruk och gynnar biologisk mångfald – till exempel genom blommande zoner och fossilfri gödsel.

Sedan förra året täcks den årliga volymen för Mariestads av maltkorn därifrån, vilket rör sig om 8000 ton och närmare 50 miljoner liter öl årligen. För att uppmärksamma samarbetet och omställningen till en mer hållbar ölproduktion kommer nu nio skånska gårdar att få Mariestadsskyltar på maltkornsfälten med texten: ”En ölåker – här växer framtidens maltkorn i samarbete med Lantmännen.”

– Vi är väldigt stolta över partnerskapet inom Klimat & Natur, det är en viktig del för att Mariestads ska kunna minska sin klimatpåverkan ytterligare. Därför ville vi tillsammans med utvalda lantbrukare som odlar maltkorn uppmärksamma det viktiga arbete som de gör, men på ett mer lättsamt sätt med glimten i ögat, säger Richard Bengtsson, chefsbryggmästare på Spendrups.

Anna Danielsson, lantbruksansvarig på Högestad gods som odlar maltkorn inom programmet, bonde, ser också fram emot samarbetet.

– För mig som lantbrukare, och medlem i Lantmännen, är Klimat & Natur ett viktigt bidrag till en mer hållbar odling. Vi som odlar enligt programmet, de företag som väljer att ansluta sig samt alla konsumenter som väljer produkterna är med och bidrar till en faktisk förändring av svenskt lantbruk.

Sedan Klimat & Natur startade har man lyckats minskat klimatpåverkan från odlingen av spannmål med upp till 45 procent jämfört med svensk konventionell odling. Programmet är dynamiskt och utvecklas kontinuerligt för att tillämpa den senaste kunskapen och tekniken. Förra året introducerades fossilfri gödsel i programmet och i år adderas ytterligare kriterier för biologisk mångfald.

– Vill man nå hållbarhet på riktigt krävs samarbeten mellan aktörer som drivs av samma vilja och mål, och vårt partnerskap med Spendrups är ett exempel på ett sådant. Tillsammans med dem och andra deltagare i odlingsprogrammet Klimat & Natur kan vi visa faktiska hållbarhetsvinster i siffror. Tillsammans har vi gått från ord till handling, och det är jag mycket stolt över, avslutar Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Om Klimat & Natur

Lantmännens odlingsprogram för framtidens jordbruk är ett viktigt steg mot långsiktiga klimatmål och en mer hållbar produktion, som gynnar den biologiska mångfalden och minskar klimatpåverkan utan att tumma på varken avkastning eller kvalitet.

De lantbrukare som odlar enligt programmet arbetar med moderna odlingsmetoder som fossilfria bränslen på gårdarna, klimatsmart mineralgödsel, precisionsodling med GPS-teknik och anläggning av lärkrutor och blommande zoner på åkern. Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna.