Information kring covid-19 (nya coronaviruset)

2020-03-12

Med anledning av coronapandemin vill vi här förklara hur vi på Spendrups agerar, vilka åtgärder vi vidtar för att minimera risken för smittspridning, och hur vi arbetar för att säkerställa vår produktion och leveransförmåga.

Vi är en livsmedelsproducent och därför särskilt måna om hälsa och säkerhet. Sedan den 26 februari 2020 har vi infört företagsövergripande restriktioner för våra medarbetare och för besökare. Dessa baseras på aktuella rekommendationer från svenska myndigheter och de utvärderas och uppdateras löpande beroende på hur situationen utvecklar sig.

Med start redan 2019 har vi genomfört en stor mängd kapacitetshöjande åtgärder för att säkerställa vår leveransförmåga. Vi är också mitt uppe i en uppbyggnad av våra säsongslager, och har därför för närvarande en god försörjningsberedskap. I januari 2020, när vi insåg hur situationen i Kina utvecklades, vidtog vi vissa åtgärder kring ingredienser som bara finns i Kina. Ytterligare åtgärder för att säkra försörjningskedjan har pågått sedan dess.

Vi är ödmjuka inför den oro och osäkerhet som just nu råder i Sverige och världen, och inför de konsekvenser som coronapandemin får. Vi på Spendrups gör allt vi kan för att minimera riskerna, och vi vidtar löpande åtgärder för att lindra de effekter som uppstått eller kan komma att uppstå.

Avslutningsvis - ta hand om er och varandra!

English version