Information kring covid-19 (nya coronaviruset)

2020-03-12

Med anledning av det rådande läget kring nya coronaviruset som ger sjukdomen covid-19, vill vi här förklara hur vi på Spendrups agerar, vilka åtgärder vi vidtar för att minimera risken för smittspridning, och hur vi arbetar för att säkerställa vår produktion och leveransförmåga.

Vi är en livsmedelsproducent och därför särskilt måna om hälsa och säkerhet. Sedan den 26 februari 2020 har vi infört företagsövergripande restriktioner för våra medarbetare och för besökare. Dessa baseras på aktuella rekommendationer från svenska myndigheter och de utvärderas och uppdateras löpande beroende på hur situationen utvecklar sig.

Med start redan 2019 har vi genomfört en stor mängd kapacitetshöjande åtgärder för att säkerställa vår leveransförmåga. Vi är också mitt uppe i en uppbyggnad av våra säsongslager, och har därför för närvarande en god försörjningsberedskap. I januari 2020, när vi insåg hur situationen i Kina utvecklades, vidtog vi vissa åtgärder kring ingredienser som bara finns i Kina. Ytterligare åtgärder för att säkra försörjningskedjan har pågått sedan dess.

Vi är ödmjuka inför den osäkerhet som just nu råder i Sverige och världen, och inför de konsekvenser som utbrottet kan få. Vi på Spendrups gör allt vi kan för att förbereda oss och minimera riskerna, och vi vidtar löpande åtgärder för att lindra effekterna som skulle kunna uppstå.

Avslutningsvis - ta hand om er och varandra!

English version