Höjdpunkter från hållbarhetsåret 2022

2023-06-20

På Spendrups brygger vi för framtida generationer, därför är det viktigt att hålla en fast kurs framåt trots utmanade tider. Nu har hållbarhetsredovisningen för 2022 lanserats, den fjortonde i ordningen, där vi gjort flera framsteg att vara stolta över.

imagevydy7.png

Hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Vi samarbetade med Lantmännen där maltkorn har odlats enligt odlingsprogrammet Klimat & Natur – som ger en lägre klimatpåverkan, gynnar biologisk mångfald och ett mer effektivt jordbruk.

imageugh17.png

Allt högre andel fossilfria transporter

Vi har egna lastbilar som kör på el, biogas och förnybart bränsle och tar oss mot vårt mål att alla inrikes transporter ska vara fossilfria till 2025.

imagey7o3.png

Framgånsrik investering i KeelClip

Vi lanserade, först i Sverige, KeelClip, – en pappersförpackning för burk i flerpack – på bland annat Trocadero och Mariestads.

imageho1fa.png

Fossilfri energi i produktionen

Vi har nått vårt mål om fossilfri energi i produktionen där användningen av drav från ölbryggningen som biobränsle har ökat från föregående år.