Gula jackor i natten – för ett tryggare samhälle

2021-04-30

Valborgsmässoafton. Då finns Nattvandrarna där för ungdomarna.

Spendrups har stöttat Nattvandrarna i nästan ett decennium.

Spendrups har stöttat Nattvandrarna i nästan ett decennium och är ekonomisk bidragsgivare till organisationen. Dessutom skänker vi regelbundet dryck – under 2020 har totalt fem pallar med LOKA skickats ut till olika delar av landet där Nattvandrarna verkar.

– Hållbar dryckeskultur är ett av våra fyra fokusområden inom hållbarhet. Det innebär att vi ska främja en sund alkoholkultur, och samarbetet med Nattvandrarna är en viktig del i det arbetet. Som producent av alkoholhaltiga drycker har vi också ett samhällsansvar, och det är viktigt för oss att vara med och bidra till social trygghet för ungdomar på det här sättet, säger Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.

Ordförande för Nattvandrarna riksorganisation heter Jonas Karlsson. Pandemin till trots har det senaste året varit intensivt för Nattvandrarna. Organisationen har växt med ett 20-tal föreningar på nya orter.

– Glädjande nog ser vi ett stort intresse för att engagera sig i och stötta ungdomar på sin hemort. Ungdomarna har varit ute mer eller mindre som vanligt under pandemin, så nattvandrarna behövs. Vår verksamhet går också att bedriva säkert; vi är utomhus, håller avstånd och ser till att ha handsprit och munskydd tillgängligt.

Målet är att vara 100 föreningar när året är slut. Totalt är det ungefär 2 000- 3 000 personer som nattvandrar. Vissa är med varje månad och andra bara någon gång per år.

– Eftersom det är ideellt arbete så gäller det att inte belasta medlemmarna för hårt. Samtidigt finns det eldsjälar som är ute varje helg.

Organisationen Nattvandrarna har endast en avlönad halvtidsanställd, som arbetar på kansliet. I övrigt arbetar alla ideellt. Finansieringen kommer från sponsorer som Spendrups.

– Genom er sponsring bidrar ni att till Sveriges ungdomar får ett tryggare samhälle. Nattvandrarna motverkar att ungdomar skadar sig och har även en viktig brottsförebyggande roll. Med mer resurser kan vi göra satsningar på flera orter och utveckla verksamheten.

Jonas Karlsson avslutar med att berätta att det ideella arbetet också ger mycket tillbaka:

– Vi är uppskattade av ungdomarna och blir vänligt bemötta. Många öppnar sig för oss, de kan prata med oss som de inte kan med andra vuxna som lärare och föräldrar. Vi kan också hjälpa till med små saker som gör skillnad, som till exempel att låna ut en mobil att ringa på när batteriet är slut. Eller bjuda på en Loka när någon har druckit för mycket! Jag började själv nattvandra när min dotter var tonåring och har fortsatt efter det. Nu när hon fyllde 25 år ville hon också vara med. Det värmer gott i hjärtat.

Om Nattvandrarna

Sedan 2011 har Spendrups stöttat organisationen Nattvandrarna Sverige som har till syfte att skapa trygghet i samhället och agera vuxna förebilder för ungdomar. Nattvandrarna Sverige har varit aktiva i över 30 år och bildades i samband med kravallerna i Kungsträdgården 1989. Det är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar, uppdelade i totalt sex större regioner.  ”De gula jackorna” har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna. 

Nattvandrarna vill hjälpa till med att skapa trygghet och tilltro, förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. De är ute på fredagar och lördagar, men även i samband med festivaler och vad de själva benämner som högriskhelger, exempelvis Valborg, Allahelgonahelgen och vid skolavslutningar.

Läs mer på nattvandrarna.se