Leverantörer

Affärsrelationer med Spendrups

Våra leverantörer är våra samarbetspartner. Tillsammans bygger vi framtiden och skapar nya framgångar med njutningsbara produkter som föds i högteknologisk miljö.

Vad förväntas?

Spendrups val av leverantörer bygger på ömsesidigt förtroende, stark konkurrenskraft, kompetens, spetsteknologi och långsiktighet. Vi är nyfikna - är ni det?

Hur blir jag leverantör till Spendrups?

Vill ni bli leverantör till Spendrups och dela Spendrups framgång? Välkomna att genomföra vår leverantörsbedömning som ett första steg för godkännande.

Registrera er nedan om ni önskar finnas med i Spendrups leverantörsdatabas. Vi skickar sedan ut ett e-postmeddelande med vidare instruktioner för att slutföra registreringsprocessen. Ni utvärderas och blir sedan kontaktade om ni uppfyller Spendrups bedömningskriterier vid kommande upphandlingar.

Formulär för leverantörsbedömning