Grythyttan Stilla Källvatten

Producent: Grythyttan

Nyhetsår: 2015

Tack vare drottningen Kristinas påbud om ”ett värdshus var sjunde mil utmed rikets landsvägar”, uppfördes här en gästgivargård 1641. Ända sedan dess har man kunnat släcka törsten på plats. Medan vattnet från traktens källor filtrerats enligt naturens eget recept har Grythyttan blivit känt för sin långa tradition av god mat- och dryckeskultur. Självklart har en sådan ort sitt eget vatten. Bryggt av naturen. Förfinat av kulturen.

Förpackning: 33 ÅPET