Vilka är BIBAB?

Bryggeritransport i Bergslagen AB, ofta förkortat BIBAB eller bara Bryggeritransport, är ett helägt dotterbolag till Spendrups Bryggeri AB.

bryggeritransport3(1)_940.jpg

BIBAB är en självständig och ansvarstagande distributör som med lång erfarenhet och starkt engagemang bidrar till att främja våra kunders affärer.

BIBAB ska bidra till ett hållbart samhälle och vara en ansvarsfull arbetsgivare som bidrar till en transportbransch med rättvisa villkor.

Vi är en självständig aktör så tillvida att vi inte är anslutna till någon av transportkedjorna och kan genom detta vara flexibla och både sälja och köpa tjänster till och från olika aktörer beroende på vem som har de bästa lösningarna i olika delar av landet eller för olika branscher. Vi hittar alltid den bästa och mest kostnadseffektiva transportlösningen utgående från våra kunders krav.

Vår långa erfarenhet från transportbranschen gör att vi fokuserar på de detaljer som verkligen gör skillnad för slutresultatet. I kombination med engagerad och ansvarstagande personal som hela tiden strävar efter att få mer och mer nöjda kunder gör detta att vi kan leverera en tjänst som bidrar till att främja våra kunders affärer.

bibab-logo.png

Kontakta oss
Varuförsörjningsdirektör
Anna Rasmuson

+46 (0)8-672 77 00 info@bryggeritransport.se